X
تبلیغات
نوارنقاله

نوارنقاله

ساخت انواع نقاله ثابت ومتحرک غذائی وداروئی تمام استیل ومعدنی بصورت تسمه ای رولیکی زنجیری وقاشقکی

معرفی انواع نقاله

نقاله ها:conveyor

حدود صد سال است که نقاله ها در صنعت جای خود را باز کرده اند ودر کشور های پيشرفته نقاله بصورت سمبل قدرت در آمده و معمولاٌ در مواردی که حجم توليد بالا است ، بکار می رود . حمل ونقل پيوسته ومکانيکی مواد توسط نقاله باعث می شود که کالا ومحصولات تولیدی بصورت مطمئن ، پیوسته و در زمان مشخص منتقل شوند   ، ودر نتيجه هميشه می دانيم که در هر زمانی چه مقدار توليد کرده ایم .

نوارنقاله يک جريان انتقال پیوسته و قابل اندازه گيری را بوجود آورده مسئله انبار موقت قطعات را برطرف می کند و هر قطعه ای را در زمان معينی به محل صحيحش می رساند .

قابليت انعطاف نقاله در زمانبندی برنامه های توليد چنان است که با فشار يک شاسی  يا  تنظيم يک عقربه  در طی چند ثانيه می توان کل کارخانه را برای برنامه جديد تنظيم کرد .با بکارگيری نوار نقاله ها می توان بسياری از مواد را به فضاهايی که عموماٌ بلااستفاده هستند مانند زير زمين يا  ارتفاع  بالا ( نزديکی سقف)حمل نمود .

نقاله ميزان حوادث را کم کرده  و از رفتن کارگر  به  نقاط  خطرناک  از  نظر  بلندی  ارتفاع  ،  بدی  هوا  و . . . جلوگيری می کند .

انواع نقاله ها :

 ۱ ) نوار نقاله تسمه ای   (Belt conveyor            

2)  نوار نقاله پیاله ای   (Bucket elevator )          

3.)نوار نقاله صفحه دار (Slat belt conveyor)       

4) نوار نقاله بازوئی         (Drag conveyor)       

5) نوار نقاله زنجيری      (Chain conveyor)      

6)نوار نقاله ناودانی                              

7) نوارنقاله قرقره ای    

۸)نوار نقاله غلطكي     (Roller conveyor)

۹)نوار نقاله پیچشی    (Screw conveyor)

۱۰) نوار نقاله بکسلی  

۱۱)  نوار نقاله قرقره اي

۱۲)نوارنقاله چرخي 

13)  نوار نقاله انعطاف پذير      (Flexible  roller conveyor )

نوارنقاله تسمه ای(Belt conveyor) :
این نوع نوار نقاله از پرکاربرد ترین انواع نوار نقاله بوده ودر بیشتر صنایع از جمله صنایع غذائی صنایع معدنی ، صنایع سیمان، ، صنایع سنگین وذوب فلزات و........ با کار بردهای مختلف مورد استفاده می باشد  وبا عرضهای مختلف از طولهای کوتاه تا چند کیلومتر ساخته می شود  نقاله ای است که سطح انتقال دهنده آن از يک نوار لاستيکی ، چرمی ،برزنتی ، پلاستیک يا فلزی تشکيل شده است و جهت حمل مواد بصورت انباشته ، تکی يا بسته بندی شده بر روی نواری که به هرزگرد اتکا دارد ، در مسير مستقيم يا منحنی بکار می رود .
خصوصيات :
1-می تواند مواد را در سطح افقی شيبدار تا شيب 28 درجه به طرف بالا يا پايين حمل کند.
2 - نوارهايی که کاملاٌ صاف و مسطح اند برای انتقال قطعات در طول خط مونتاژ بکار می روند.

 ۳- نوار هايی که برروی رولرهای  کاملاٌ صاف و افقی قرار دارند ، معمولاٌجهت انتقال جعبه ها ، بسته بندی ها و . . . بکار می روند.
 ۴ -  نوارهای مقعری که معمولا بصورت U یا V دارای دو یا سه رولیک بصورت مايل می باشند. برای انتقال مواد بصورت انباشته بکار می روند.( معادن صنایع سیمان گچ گندم ذرت و ........)
5- نوارهای فلزی معمولاٌ در جايی که گرما يا سرمای زياد يا فعل وانفعالات شيميايی وجود داشته باشد ، مورد استفاده قرار می گيرند.

۶-سرعت آن از 3تا 200 متر بر دقيقه است

7- می توانند تا 300 تن محصول را در ساعت حمل کنند .

انواع  نقاله تسمه ای:

1- تسمه زيپ شونده              2- تسمه مسطح                    3- تسمه مقعر

تسمه زيپ شونده :
نواری است که با اتصال لبه های  آن  به  يکديگر  شکل لوله به خود می گيرد . در هنگام دريافت  وتخليه اين لوله باز وهنگام حمل بسته است.

تسمه مسطح :
يک نوع نقاله تسمه ای است که تسمه آن بوسيله  يک سطح صاف يا هرزگردهايی افقی بصورت مسطح   نگهداشته می شود .

تسمه مقعر :
يک نوع نقاله تسمه ای است که تسمه آن بر روی هرزگرد های  مايل يا سطح مقعر ديگری قرار دارد که باعث خم شدن لبه های تسمه می شود .

نوارنقاله پیاله ای  :(Bucket elevator)
نقاله ای است که سطح انتقال دهنده  آن  از  يک  يا  چند  رشته زنجير تشکيل شده است که سطل های  بالابر  به  آن  وصل شده اند وجهت حمل مواد بصورت انباشته در مسير عمودی يا شيبدار بکار می رود .
خصوصيات :

 1 برای حمل مواد ومحصولاتی پودری یا دانه ای  شکل مانند سیمان ، مواد معدنی ، شن وماسه ، حبوبات ، بقولات ( گندم ،ذرت ،  جو  ) بکار می رود .
  ۲ - باپوشش يا بدون پوشش از آن استفاده می شود. 
  3 - تخليه آن بکمک نيروی گريز از مرکز انجام می گيرد.
4 - شيب آن می تواند بين 45 تا90 درجه باشد.    
۵- در مسيرهای افقی ،عمودی وشيب دار حرکت می کند.
 ۶- برای حمل مواد داغ ، زبر و خراشيده ، ايده ال است.

 نقاله صفحه دار(Slat belt conveyor):
نقاله ای  است که انتقال دهنده آن  يا ورق های فلزی یا پلاستیکی  با لبه های خم شده بطرف بالا تشکيل  شده   است که در دو پهلوی آن دو رشته در حرکتند.
خصوصيات :
۱- برای حمل مواد با حجم زياد ايده ال است .
2- برای حمل مواد سخت بکار می رود.

3-  با سرعت 60 تا 100 متر بر دقيقه کار می کند.
۴- در شيب 45 درجه نيز قابل استفاده می باشد.

۵-از قسمت بالا تخلیه می شود 
۶ –توانايی حمل حدود 80 تا 290 تن در ساعت را دارد.

نوار نقاله بازويی :(Drag conveyor)
نقاله ای است که سطح انتقال دهنده آن از يک يا چند رشته زنجير تشکيل شده است که بازو ها به آن وصل شده اند.
خصوصيات :
1- در مسيرهای عمودی يا با شيب تند قابل استفاده است .

2- جهت حمل بشکه  ، جعبه  وکيسه مناسب است.

 3 - بار را می تواند به طرف بالا يا پايين حمل کند

۴- بصورت اتوماتيک بار را خالی می کند .

۵- سرعت زنجير آن در حدود 30 تا 60 سانتی متر بر دقيقه است.

نوارنقاله پيچشی (Screw conveyor)
نقاله ايست  ، که از يک ميله پيچ مانند ، که در درون محفظه مناسبی می چرخد ومواد را به طرف جلو می راند ، تشکيل شده است .
خصوصيات :
۱- مناسب جهت حمل مواد پودری مانند سیمان ، آرد  و...............
۲-سيستم فشرده آن در محل های تنگ و کوچک به آسانی قابل نصب است.
۳-در مسير های افقی ، يا با  شيب زیاد قابل استفاده است.

نوار نقاله بکسلی :(Chain conveyor )
نقاله ای است که از يک رشته زنجير ويک سری قرقره تشکيل شده است و ريل مربوط به آن می تواند هوايی  و  يا  زير زمينی باشد و زنجير ها ،  واگن های چرخدار را  در  روی زمين به دنبال خود می کشند .
خصوصيات :

۱-در انبار مواد جهت  توزيع  مواد اوليه  تحويلی  و در انبار محصول جهت توزيع محصولات بين سفارشات مختلف بکار می رود .

۲ - می تواند بعنوان يک انبار موقت مواد اوليه مورد استفاده قرار گيرد.     
۳- واگن ها می توانند بصورت اتوماتيک بکار گرفته شوند.
۴-از اين سيستم می توان جهت انتقال محصولات بخش های توليدی به خارج استفاده کرد .

نقاله ناودانی :
سطح شيبدار لبه داری است که از فلز يا جنس ديگر ساخته شده و مواد وقطعات تحت تاثير نيروی وزن خودشان ،  از يک محل به محل ديگر منتقل می شوند .  اين نقاله   می تواند  بصورت  افقی  يا  شيبدار  و  يا  يک  سطح مارپيچی باشد .
خصوصيات :
1- جهت انتقال مواد در مسافت های کم قابل استفاده است .

۲-از وزن جسم جهت حرکت آن ها استفاده می شود.

 3 - می تواند بصورت سرپوشيده يا سر باز باشد.
 4- جهت ارتباط بين نقاله های مختلف (بخصوص در طبقات مختلف) استفاده می شود.

نقاله غلطکی (Roller conveyor)
نقاله ای است که  از يک  سری غلطک که  در  بين  دو ريل موازی قرار گرفته اند ،  تشکيل شده است  ،  که  اجسام می توانند بصورت دستی ،  با نيروی جاذبه (وزنی)  ،  يا توسط نيروی محرکه موتوری حمل شوند .
خصوصيات

۱-جهت انتقال محصول با احجام بزرگ و نسبتا سنگین در مسافت های  کوتاه  بکار  می رود

۲-  می تواند از نظر ارتفاع ، با قسمت پايين جسم ميزان شود ، بنحوی که جهت انتقال جسم بر روی نقاله ، نيازی به بلند کردن آن نباشد.
۳- می توان غلطک های آن را توسط يک تسمه يا زنجير چرخاند.

 4- جهت حمل اجسامی که کف آن ها صاف و تخت است بکار می رود.

نقاله قرقره ای(Air  drag chain conveyor ) :
نقاله ای است که از يک سيستم تک ريلی هوايی تشکيل شده است که شامل يکسری قرقره ويک رشته زنجير می باشد ، بدين صورت که بار از قرقره آويخته شده وبا حرکت زنجير حمل شود .
1- جهت انجام برخی عمليات ، مانند رنگرزی ، پخت ، و روغن زدايی ، شستشو و . . . هنگامی که بصورت پيوسته صورت می گيرد ، استفاده می شود.

2-جهت تغذيه خط مونتاژ نيز استفاده می شود.
3- جهت انتقال در مسافات زياد استفاده می شود

4- در صورتی که در نزديکی سقف نصب شود ، در استفاده از فضا صرفه جويی می شود.
5- اغلب در حمل ونقل داخلی بخش های واحدهای صنعتی استفاده می شود.

ايمني در نوار نقاله ها :يكي از پارامتر هاي مهم در انتقال مواد ايمني فرايند مي باشد كه به صورت هاي متنوعي بايد فراهم گردد .از جمله عدم در دسترس بودن بخش هاي خطر ناك دستگاه مخصوصا در حين روشن بودن ان مي باشد .

نقاله هاي انعطاف پذير(Flexible roller conveyor )

نقاله ای است که  از يک  سری غلطک که  در  بين  دو ريل با قابلیت تغییر طول  قرار گرفته اند ،  تشکيل شده است  ،  که  اجسام می توانند بصورت دستی ،  با نيروی جاذبه (وزنی)  حمل شوند .
انطباق بيشتر با شرايط كاربري و امكان ايجاد مسير با طول های متغیر و دلخواه با خميدگي هاي مورد نياز مسير .

Conveyors are used:

  • When material is to be moved frequently between specific points
  • To move materials over a fixed path
  • When there is a sufficient flow volume to justify the fixed conveyor investment

Conveyors can be classified in different ways:

  • Type of product being handled: unit load or bulk load
  • Location of the conveyor: overhead, on-floor, or in-floor
  • Whether or not loads can accumulate on the conveyor

 

1. Chute Conveyor

Unit/Bulk + On-Floor + Accumulate

Inexpensive

Used to link two handling devices

Used to provide accumulation in shipping areas

Used to convey items between floors

Difficult to control position of the items |


2. Wheel Conveyor

Unit + On-Floor + Accumulate

Uses a series of skatewheels mounted on a shaft (or axle), where spacing of the wheels is dependent on the load being transported

Slope for gravity movement depends on load weight

More economical than the roller conveyor

For light-duty applications

Flexible, expandable versions available

|


3. Roller Conveyor

Unit + On-Floor + Accumulate

May be powered (or live) or nonpowered (or gravity)

Materials must have a rigid riding surface

Minimum of three rollers must support smallest loads at all times

Tapered rollers on curves used to maintain load orientation

3(a) Gravity Roller Conveyor

Alternative to wheel conveyor

For heavy-duty applications

Slope for gravity movement depends on load weight

For accumulating loads

3(b) Live (Powered) Roller Conveyor

Belt or chain driven

Force-sensitive transmission can be used to disengage rollers for accumulation

For accumulating loads and merging/sorting operations

Provides limited incline movement capabilities

 


4. Chain Conveyor

Unit + In-/On-Floor + No Accumulate

Uses one or more endless chains on which loads are carried directly

Parallel chain configuration used to transport pallets

Vertical chain conveyor used for continuous high-frequency vertical transfers (cf. vertical conveyor used for low-frequency intermittent transfers)

 


5. Slat Conveyor

Unit + In-/On-Floor + No Accumulate

Uses discretely spaced slats connected to a chain

Unit being transported retains its position (like a belt conveyor)

Orientation and placement of the load is controlled

Used for heavy loads or loads that might damage a belt

Bottling and canning plants use flat chain or slat conveyors because of wet conditions, temperature, and cleanliness requirements

Tilt slat conveyor used for sortation

 


6. Flat Belt Conveyor

Unit + On-Floor + No Accumulate

For transporting light- and medium-weight loads between operations, departments, levels, and buildings

When an incline or decline is required

Provides considerable control over the orientation and placement of the load.

No smooth accumulation, merging, and sorting on the belt

The belt is roller or slider bed supported; the slider bed is used for small and irregularly shaped items

In 1957, B.F. Goodrich, Co. patented the Möbius strip for conveying hot or abrasive substances in order to have "both" sides wear equally ]

 


7. Magnetic Belt Conveyor

Bulk + On-Floor

A steel belt and either a magnetic slider bed or a magnetic pulley is used

To transport ferrous materials vertically, upside down, and around corners

 


8. Troughed Belt Conveyor

Bulk + On-Floor

Used to transport bulk materials

When loaded, the belt conforms to the shape of the troughed rollers and idlers

 


9. Bucket Conveyor

Bulk + On-Floor

Used to move bulk materials in a vertical or inclined path

Buckets are attached to a cable, chain, or belt

Buckets are automatically unloaded at the end of the conveyor run

 


10. Vibrating Conveyor

Bulk + On-Floor

Consists of a trough, bed, or tube

Vibrates at a relatively high frequency and small amplitude in order to convey individual units of products or bulk material

Can be used to convey almost all granular, free-flowing materials

An Oscillating Conveyor is similar in construction, but vibrates at a lower frequency and larger amplitude (not as gentle) in order to convey larger objects such as hot castings

|


11. Screw Conveyor

Bulk + On-Floor

Consists of a tube or U-shaped stationary trough through which a shaft-mounted helix revolves to push loose material forward in a horizontal or inclined direction

One of the most widely used conveyors in the processing industry

Many applications in agricultural and chemical processing

Water screw developed circa 250 BC by Archimedes

 


12. Pneumatic Conveyor

Bulk/Unit + Overhead

Can be used for both bulk and unit movement of materials

Air pressure is used to convey materials through a system of vertical and horizontal tubes

Major advantages are that material is completely enclosed and it is easy to implement turns and vertical moves

12(a) Dilute-Phase Pneumatic Conveyor

Moves a mixture of air and solid

Push (positive pressure) systems push material from one entry point to several discharge points

Pull (negative pressure or vacuum) systems move material from several entry points to one discharge point

Push-pull systems are combinations with multiple entry and discharge points

12(b) Carrier-System Pneumatic Conveyor

Carriers are used to transport items or paperwork (e.g., money from drive-in stalls at banks)

 


13. Vertical Conveyor

Unit + On-Floor + No Accumulate

Used for low-frequency intermittent vertical transfers (cf. vertical chain conveyor can be used for continuous high-frequency vertical transfers

13(a) Vertical Lift Conveyor

Carrier used to raise or lower a load to different levels of a facility (e.g., different floors and/or mezzanines)

Differs from a freight elevator in that it is not designed or certified to carry people

Can be manually or automatically loaded and/or controlled and can interface with horizontal conveyors

13(b) Reciprocating Vertical Conveyor

Utilizes gravity-actuated carrier to lowering loads, where the load overcomes the magnitude of a counterweight

Can only be used to lower a load

Alternative to a chute conveyor for vertical "drops" when load is fragile and/or space is limited

Can be manually or automatically loaded and/or controlled and can interface with horizontal conveyors

 


14. Cart-On-Track Conveyor

Unit + In-Floor + Accumulate

Used to transport carts along a track

Carts are transported by a rotating tube

Connected to each cart is a drive wheel that rests on the tube and that is used to vary the speed of the cart (by varying the angle of contact between the drive wheel and the tube)

Carts are independently controlled

Accumulation can be achieved by maintaining the drive wheel parallel to the tube

 


15. Tow Conveyor

Unit + In-Floor + Accumulate

Uses towline to provide power to wheeled carriers such as trucks, dollies, or carts that move along the floor

Used for fixed-path travel of carriers (each of which has variable path capabilities when disengaged from the towline)

Towline can be located either overhead, flush with the floor, or in the floor

Selector-pin or pusher-dog arrangements can be used to allow automatic switching (power or spur lines)

Generally used when long distance and high frequency moves are required

 


16. Trolley Conveyor


Unit + Overhead + No Accumulate

Uses a series of trolleys supported from or within an overhead track

Trolleys are equally spaced in a closed loop path and are suspended from a chain

Carriers are used to carry multiple units of product

Does not provide for accumulation

Commonly used in processing, assembly, packaging, and storage operations

 


17. Power-and-Free Conveyor


Unit + Overhead/On-Floor + Accumulate

Similar to trolley conveyor due to use of discretely spaced carriers transported by an overhead chain; however, the power-and-free conveyor uses two tracks: one powered and the other nonpowered (or free)

Carriers can be disengaged from the power chain and accumulated or switched onto spurs

Termed an Inverted Power-and-Free Conveyor when tracks are located on the floor

 


18. Monorail


Unit + Overhead + Accumulate

Overhead single track (i.e., mono-rail) or track network on which one or more carriers ride

Carriers: powered (electrically or pneumatically) or nonpowered

Carrier can range from a simple hook to a hoist to an intelligent-vehicle-like device

Single-carrier, single-track monorail similar to bridge or gantry crane

Multi-carrier, track network monorail similar to both a trolley conveyor, except that the carriers operate independently and the track need not be in a closed loop, and a fixed-path automatic guided vehicle (AGV) system, except that it operates overhead

Termed an Automated Electrified Monorail (AEM) system when it has similar control characteristics as an AGV system

 


19. Sortation Conveyor


Unit + On-Floor/Overhead

Sortation conveyors are used for merging, identifying, inducting, and separating products to be conveyed to specific destinations

19(a) Sortation Conveyor: Diverter

 

Stationary or movable arms that deflect, push, or pull a product to desired destination

Since they do not come in contact with the conveyor, they can be used with almost any flat surface conveyor

Usually hydraulically or pneumatically operated, but also can be motor driven

Simple and low cost

19(b) Sortation Conveyor: Pop-Up Device

One or more rows of powered rollers or wheels or chains that pop up above surface of conveyor to lift product and guide it off conveyor at an angle; wheels are lowered when products not required to be diverted

Only capable of sorting flat-bottomed items

Pop-up rollers are generally faster than pop-up wheels

19(c) Sortation Conveyor: Sliding Shoe Sorter

Sliding shoe sorter (a.k.a. moving slat sorter) uses series of diverter slats that slide across the horizontal surface to engage product and guide it off conveyor

Slats move from side to side as product flows in order to divert the product to either side

Gentle and gradual handling of products

19(d) Sortation Conveyor: Tilting Device

Trays or slats provide combined sorting mechanism and product transporter

Can accommodate elevation changes

Tilt tray sorters usually designed in continuous loops with a compact layout and recirculation of products not sorted the first time

Tilt slat sorters carry products on flat-surface slat conveyor and can handle wider variety of products compared to tilt tray

19(e) Sortation Conveyor: Cross-Belt Transfer Device

Either continuous loop, where individual carriages are linked together to form an endless loop, or train style (asynchronous), where a small number of carriers tied together with potential for several trains running track simultaneously

Each carriage equipped with small belt conveyor, called the cell, that is mounted perpendicular to direction of travel of loop and discharges product at appropriate destination

Automatically separates single line of products into multiple in-line discharge lines

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 12:28  توسط محمدبهجتی  | 

نقاله

۱-ساخت انواع نوار نقاله بصورت تسمه ای، رولیکی و زنجیری وقاشقکی (Elevator)

2-ساخت نوارنقاله باتحمل حرارتي بالامورد مصرف درصنايع ذوب فلزات

3- انواع نقاله های اسکرو(جهت انتقال پودر وگرا نول )

4- ساخت  ميزهاي هیدرولیکی با ارتفاع متغير(scissor lift table ) مورد مصرف در صنايعي همچون خودرو سازي , آلومينيوم  .ريخته گري ,چوب و , MDF ……

5_ ساخت  ميز ترافيك (turn table) در ابعاد مختلف

6-انواع نوار نقاله تمام استيل(stainless steel conveyor) مورد مصرف در صنايع  غذائي و داروئی

 7- ساخت نوار نقاله با طول بلند مورد مصرف در صنايع معدني , سيمان , لوازم خانگي وغيره

8-ساخت انواع درام با سيل بخار . روليك هاي كوتينگ شده (روكش شده ا ز جنس  لاستيك ) مورد مصرف در صنايعي چون كاغذ و مقوا,  چاپ و ماشينكاري و انواع روليك در سايزهاي مختلف

9 -ساخت انواع توری های نقاله تمام استیل وکربن استیل

در صورت نيازبه هريك از مواردفوق ، از افتخارات ما خواهد بود سفارشات شما را به انجام برسانيم.

محمد بهجتي 09121028942

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم شهریور 1389ساعت 12:57  توسط محمدبهجتی  | 

موفقیت

کوتاهترین راه موفقیت - صداقت است
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مرداد 1389ساعت 18:14  توسط محمدبهجتی  | 

آرزو

به جای آرزو کردن آرزوهایتان رابه تصویربکشید تا به واقعیت تبدیل شوند
+ نوشته شده در  شنبه نهم مرداد 1389ساعت 18:17  توسط محمدبهجتی  | 

نقاله های تولیدی  گروه به صنعت فردا

در ابعاد و طرح های  مختلف به صورت نقاله ثابت(Conveyor)  و نوارنقاله متحرک( Mobile Conveyor)طراحی  و ساخته می شوند و دراکثر صنایع جهت

 جابجایی  وانتقال ،تخلیه  و بارگیری مواد فله صنعتی  و معدنی  مانند صنایع غذایی وداروئی بصورت استیل 

 معدنی، سیمان ،ذوب فلزات،ریخته گری ،تغذیه سیلو  ، چاپ، لوازم خانگي، كاغذ و مقوا، خودرو سازي ،آلومينيوم  .

ريخته گري،بازیافت زباله و....... ،چوب وMDF ، ماشينكاري،

 همچنین جهت جابجائی محصول بسته بندی شده بصورت گسترده مورد استفاده قرارمی گیرد.

 انواع نقاله مطابق بانیازشماوطبق سفارش ساخته میشود .

در صورت نيازبه نقاله  ، از افتخارات ما خواهد بود سفارشات شما را به انجام برسانيم.

محمد بهجتي 09121028942

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم مرداد 1389ساعت 12:55  توسط محمدبهجتی  |